Stredná priemyselná škola v Nitre - moderné vyu - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Stredná priemyselná škola v Nitre - moderné vyučovanie pre prax

dátum pridania: 24.02.11-14:41

Rozmýšľate kam na strednú školu? Ak máte záujem o technickú školu, ktorá žiakov naučí programovať a ovládať najnovšie robotické pracoviská zhotovené presne podľa skutočných pracovísk z praxe, vyberte si Strednú priemyselnú školu v Nitre, ktorá je ako jediná nitrianska škola vybavená takýmito modernými zariadeniami.

Stredná priemyselná škola v Nitre sídli na ulici Fraňa Kráľa 20, 1km od centra mesta. Je pohodlne dostupná mestskou hromadnou dopravou pre domácich Nitranov a žiakov z blízkeho okolia, ale aj železničnou dopravou, napríklad pre študentov z oblasti Topoľčian. Žiaci školy dlhodobo obsadzujú popredné miesta v súťažiach SIEMENS YOUNG GENERATION AWARDS v programovaní logických automatov a v ďalších súťažiach ako ZENIT, či SOČ. Napriek technickému profilu školy dosahujú žiaci úspechy celoslovenského významu aj v olympiádach v anglickom a v slovenskom jazyku.  Uplatnenie absolventov je veľmi dobré a väčšina maturantov končí neskôr vysokoškolské štúdium.
 
Stredná priemyselná škola s dĺžkou štúdia 4 roky, ukončená maturitou, ponúka tri študijné odbory: elektrotechnika, mechatronika a strojárstvo. Vybrali sme sa s kamerou pozrieť na to, ako vyzerá vyučovanie niektorých, nielen profilových, predmetov. Oslovili sme učiteľov, aby vám predstavili jednotlivé predmety a spýtali sme sa samozrejme aj žiakov, ako sa na škole cítia a ako ich škola pripravuje do praxe.

Začneme v učebni robotiky a mechatroniky, kde si môžete pozrieť najnovší "prírastok" technických zariadení na škole - modely robotických pracovísk, ktoré sa žiaci učia ovládať pomocou programu Robot Štúdio. Ide o robotov firmy ABB, najväčšieho európskeho výrobcu robotov, ktoré používajú aj slovenské automobilky. Programovanie robotov je samostatný predmet v odbore Mechatronika, v ostatných odboroch je programovanie súčasťou iných predmetov.Hodiny programovania robotov sú veľmi obľúbené, pozrite sa, čo o nich hovoria žiaci.  V ankete uvidíte aj názor jednej žiačky na to, či je táto škola vhodná aj pre dievčatá...Od druhého ročníka sa žiaci učia pracovať so softvérom CATIA, ktorý slúži na 3D modelovanie, sa tiež používa v praxi, takže žiaci po absolvovaní nemajú problém zvládnuť požiadavku zamestnávateľa ovládať prácu s týmto softvérom.Doteraz sme videli hodiny starších ročníkov, ale ako sa so školou zoznamujú prváci?V ďalšej časti videoreportáže uvidíte hodinu etiky vyučovanú netradičným spôsobom a tiež to, čo sa žiaci učia v oblasti telekomunikačnej techniky a aké hodiny môžu absolvovať v multimediálnej učebni.

Žiaci sa v rámci hodín praxe venujú aj elektrotechnickým prácam v dielni, kde sa zoznamujú s činnosťou súčiastok. Pozrite si, ako vyzerá takáto prax.Termíny podávania prihlášok na stredné školy:
do 31. 3. 2011 - riaditelia SŠ zverejnia kritéria na prijímacie pohovory na netalentové odbory
do 10. 4. 2011 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na netalentové študijné a učebné odbory
do 20. 4. 2011 - ZŠ odošle prihlášky žiakov  na stredné školy

Prijímacie skúšky sa konajú:
- 1. kolo prijímacích skúšok: 9. 5. 2011 a 12. 5. 2011
- 2. kolo prijímacích skúšok: 21. 6. 2011

Kontakt:
Stredná priemyselná škola Nitra
Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6510862
web: http://spsnitra.edupage.org
E-mail: skola@spskralanr.edu.sk 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok