Nová nádej pre telesne postihnutých ľudí - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Nová nádej pre telesne postihnutých ľudí

dátum pridania: 08.12.10-11:00

Hľadanie práce bolo vždy náročnejšie pre telesne postihnutých ako pre zdravé osoby. Na trhu práce panuje silná konkurencia a zamestnávatelia si vyberajú menej problémových zamestnancov. Preto by virtuálna práca z domu mohla byť riešením pre obe strany.

 

 

  Týmto spôsobom môžu robiť prácu, ktorú zvykli robiť predtým s tým rozdielom, že budú pracovať z domu namiesto v kancelárii. Aby boli schopní pracovať z domu musia zvládnuť e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Požiadavky na tento druh práce sú v niektorých ohľadoch vyššie ako pri klasickej práci.

Poznajúc tieto skutočnosti, bol pripravený projekt financovaný Európskou úniou s názvom VOCA extended - Zlepšenie prístupu k odbornému školeniu a zvýšenie prístupnosti trhu práce pre postihnutých ľudí  prostredníctvom školiaceho modelu VOCA 2 Europe –Mentorský model. Projekt VOCA extended je založený na princípe medzinárodného partnerstva, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie šance zamestnať sa pre telesne postihnutých ľudí, konkrétne vyškoliť osoby s telesným postihnutím tak, aby sa mohli stať mentormi a školiť ďalšie osoby s telesným postihnutím. Slovensko je v projekte zastúpené Vzdelávacím inštitútom COOP, a.s., ktorý má s medzinárodnou projektovou činnosťou v oblasti vzdelávania bohaté skúsenosti.

Hlavnou myšlienkou projektu je príprava 10 školiacich modulov pre budúcich mentorov. Moduly sú zamerané na prípravu mentora na všetky fázy výučbového procesu takže po jeho absolvovaní môžu skutočne pomáhať svojim účastníkom v ich ďalšej kariére. Každý modul obsahuje na konci aj test, aby sa zaistilo správne pochopenie zo strany potenciálnych mentorov a schopnosť mentorov učiť cieľovú skupinu. Po absolvovaní tohto kurzu bude jednoduché pracovať ako mentor z domu, pokiaľ budete mať vhodné zázemie slúžiace tomuto cieľu. Všetko čo potrebujete je pripojenie na internet, VoIP komunikačné nástroje a počítač.

Pre viac informácii kontaktujte slovenského partnera projektu Vzdelávací inštitút COOP, a.s. www.vic.sk alebo navštívte stránku projektu www.vo-ca.net

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok